Discover more on the Rolex watches
SK

Tí, ktorí nosia Tudor, majú neuhasínajúci smäd po objavovaní. Dobrodružného ducha. Vôľu ísť ďalej. Sú zvedaví. Sú nebojácni. Zrodení odvážiť sa k činom.

Viac o značke

Tudor, zrodený z vôle prekročiť štandardy, hodinárska filozofia Tudor čerpá inšpiráciu z Tudor dedičstva, ktoré sa datuje do roku 1926 a súčasne zahŕňa najmodernejšie technológie, exkluzívne inovácie a priekopnícku tvorivosť. Spoločnosť Tudor Watch, založená zakladateľom spoločnosti Rolex Hansom Wilsdorfom, prišla s víziou vytvoriť hodinky, ktoré by boli za skromnejšie ceny a napriek tomu by dosahovali štandardy spoľahlivosti Rolex.

Dnešný Tudor neustúpil z pôvodnej vízie. Zatiaľ čo prísne dodržiava základné princípy dokonalosti, dizajn hodiniek Tudor reinterpretuje bohatú históriu, aby vytvoril niečo skutočne jedinečné – odvážne spojenie originálu a súčasnosti. Nevyhýba sa prekračovaniu hraníc, inováciám a experimentom s neobvyklými materiálmi, kombináciami a inšpiráciami.

Hodinky Tudor sú určené pre tých, ktorí sa odvážia vystúpiť z komfortnej zóny. Sú navrhnuté tak, aby fungovali za všetkých podmienok. Od rafinovaného večera po extrémne  životu nebezpečné prostredie. Každé hodinky sú podrobené náročným testom, ktoré zaručujú presnosť, vodotesnosť a odolnosť nad rámec noriem.

Dnešný nositelia Tudor hodiniek nie sú veľmi odlišní od tých z minulosti. Sú to ľudia s nekonvenčnými postojmi. Ľudia s ambíciami. Ľudia, ktorí sú ochotní vykonávať svoje vášne bez ohľadu na to, kam ich vezmú. Rovnako ako Tudor veria, že sa učia na skúsenostiach z minulosti, a to ich formuje, ako myslia a vyzerajú dnes.

Tí, ktorí nosia Tudor, majú neuhasínajúci smäd po objavovaní. Dobrodružného ducha. Vôľu ísť ďalej. Sú zvedaví. Sú nebojácni. Zrodený odvážiť sa k činom.

www.tudorwatch.com

Wishlist